Tewerkstelling van vreemdelingen

De mogelijkheden om als vreemdeling in België te werken: ofwel als arbeidsmigrant, ofwel via andere migratievormen waarbij het verblijfsstatuut toelaat om te werken.

Doelpubliek

Professionals die in hun werking concrete vragen over de materie moeten kunnen beantwoorden of behandelen. Ook vrijwilligers met dergelijke opdracht bij een hulporganisatie kunnen deelnemen (eerste 5 kunnen gratis inschrijving vragen).

Voor deelname aan deze vorming is basiskennis van de verschillende soorten verblijfsstatuten en -documenten aangewezen. De vorming ‘Inleiding verblijfsrecht’ kan interessant zijn als voorbereiding.

Bij twijfel over doelgroep of voorkennis, kan u of kunnen wij contact opnemen.

Programma

 • Kan een Belgisch bouwbedrijf een Zuid-Afrikaanse magazijnier aannemen? En wat met een technologiebedrijf die een Chinese IT’er wil aanwerven?
 • Moet een Braziliaanse werknemer die voor zijn Portugese werkgever een opdracht in België uitvoert een verblijfsaanvraag doen?
 • Kan een Syrische asielzoeker in afwachting van een beslissing over zijn asielaanvraag werken? En wat als hij erkend wordt als vluchteling of subsidiair beschermde?
 • Mag de Ghanese echtgenoot van een Poolse vrouw in België werken tijdens de aanvraag gezinshereniging?
 • Kan een student uit India weekendwerk doen? Kan een Russische ondernemer een eigen zaak starten in België?

Hoewel de omzetting van de single permit richtlijn de regelgeving rond tewerkstelling vereenvoudigt, is antwoorden vinden niet altijd evident.

Kom jij in je dagelijkse praktijk in aanraking met dit soort vragen? Tijdens deze vorming krijg je een gestructureerd overzicht van de regelgeving rond tewerkstelling van buitenlandse werknemers en zelfstandigen. Zo maken we een onderscheid tussen enerzijds migranten die specifiek naar België komen om te werken, en anderzijds andere migratievormen waarbij de vraag zich stelt met welk verblijfsstatuut in België kan worden gewerkt.

Wat komt er aan bod?

 • de gecombineerde vergunning en arbeidskaart (ochtend)
 • de beroepskaart voor zelfstandigen (namiddag)
 • werken op basis van verblijf (namiddag)
 • vrijwilligerswerk (namiddag)

Na deze vorming

 • begrijp je het onderscheid tussen arbeidsmigratie en andere vormen van migratie
 • heb je inzicht in de categorieën van werknemers die in aanmerking komen voor een gecombineerde vergunning in Vlaanderen en Brussel
 • heb je inzicht in welke gevallen zelfstandigen een beroepskaart moeten aanvragen in Vlaanderen en Brussel
 • situeer je de toegang tot werk binnen het overzicht van verblijfsgronden
 • begrijp je de rol van de verschillende overheidsinstanties die bevoegd zijn voor de tewerkstelling van vreemdelingen
 • gebruik je de website www.vreemdelingenrecht.be en andere relevante websites en weet waar je terecht kan met concrete vragen

Meer informatie

Vragen 
Feedback  

Om onze dienstverlening te blijven verbeteren, vragen we enkele dagen na de vorming jouw feedback via e-mail. Via een online vragenlijst peilen we naar jouw tevredenheid over deze vorming.

Datum

-

Adres

Leuven
VAC Leuven, zaal - 4A en 4B
Diestsepoort 6
3000Leuven

Prijs

non-profit organisatie/overheidsdiensten: €50
profit organisatie: €100

Organisator

Agentschap Integratie en Inburgering

Begeleider

Filipe Van Huylenbroeck