Recht op inburgering in Brussel

Recht op inburgering in Brussel volgens het Vlaams inburgeringsbeleid

Het Vlaamse inburgeringsbeleid voorziet een recht op inburgering in Brussel voor bepaalde Belgen en vreemdelingen. Lees meer over hierover op de webpagina 'Recht op inburgering in Vlaanderen'. De rechthebbende doelgroep van het Vlaams inburgeringsbeleid is immers hetzelfde in Vlaanderen en Brussel. 

Recht op inburgering in Brussel volgens het Brussels inburgeringsbeleid

Sinds 1 januari 2024 voorziet het Brussels inburgeringsbeleid ook een recht op inburgering voor vreemdelingen met een verblijfstitel van meer dan 3 maanden die vrijwillig het inburgeringstraject willen volgen, naast een verplichting voor sommige vreemdelingen.

Het gaat om een tweetalig traject, waarbij de inburgeraar kan kiezen tussen het Franstalige of Nederlandstalige traject. 

Lees meer hierover in de brochure Inburgering in Brussel volgens het Brussels inburgeringsbeleid