Betalend inburgeren

Sinds 1 september 2023 is inburgering betalend in Vlaanderen. Als inburgeraar ingeschreven in een Vlaamse gemeente met een inburgeringscontract ondertekend vanaf 1 september 2023 betaal je retributie of inschrijvingsgeld voor 

  • de lessen maatschappelijke oriëntatie (MO), 
  • de MO-test, 
  • de lessen Nederlands als tweede taal (NT2) en 
  • de NT2-test. 

Zowel verplichte als rechthebbende inburgeraars met een sociaal-economisch kwetsbaar profiel kunnen in de praktijk beroep doen op sociale correcties. Dit volgt onder andere uit artikel 30, §3 derde lid Decreet integratie en inburgering; artikel 113novies Decreet Volwassenonderwijs en GwH 20 juli 2023, nr. 115/2023 dat we bespraken in ons artikel 'GwH vernietigt uitsluiting verplichte inburgeraars van sociale correcties op inschrijvingsgeld NT2'.

Inburgeraars die ingeschreven zijn in het rijksregister in een gemeente van het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad zijn vrijgesteld van retributie. In Brussel is inburgering niet-betalend.