Cassatieberoep bij de Raad van State

Na een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen in je nadeel, kan je nog een cassatieberoep indienen bij de Raad van State. De Raad van State controleert of het arrest van de RvV wettelijk tot stand is gekomen.

De procedure is schriftelijk. De Raad van State onderzoekt je cassatieberoep alleen als het toelaatbaar is. Er zijn drie mogelijkheden:

  • Ontvankelijk cassatieberoep. De Raad van State moet bevoegd zijn en rechtsmacht hebben. Cassatieberoepen zonder voorwerp of kennelijk onontvankelijke cassatieberoepen zijn niet ontvankelijk.
  • Zinvol cassatieberoep. Het cassatieberoep moet kunnen leiden tot een verbreking of tot een andersluidende beslissing.
  • Eenheid van rechtspraak. Het cassatieberoep moet noodzakelijk zijn voor de eenheid van rechtspraak.

Een beroep bij de Raad van State is niet schorsend en er bestaan geen aparte vorderingen tot schorsing. De DVZ kan je dus repatriëren, ook al is er nog geen uitspraak over je cassatieberoep.

Bij cassatie van het arrest moet de RvV zich opnieuw uitspreken over het beroep. Hij moet wel anders zijn samengesteld. 

Lees meer over een cassatieberoep in het kader van internationale bescherming