Kan je werken met een bijlage 46?

Wanneer je aanvraag voor een gecombineerde vergunning is goedgekeurd, ontvang je een bijlage 46 (of bijlage 47 indien de termijn overschreden werd). Met deze bijlage meld je je, afhankelijk van het geval, aan:

  • bij de ambassade, die ambtshalve een visum type D aflevert. Na aankomst in België meldt de werknemer zich vervolgens aan bij de gemeente, die de gecombineerde vergunning aflevert in de vorm van een elektronische verblijfskaart A. In afwachting van de afgifte krijg je van de gemeente een bijlage 49
  • bij de gemeente, die de gecombineerde vergunning aflevert in de vorm van een elektronische verblijfskaart A. In afwachting van de afgifte krijg je van de gemeente een bijlage 49

Heb je een aanvraag gedaan voor een Europese Blauwe Kaart, als seizoenarbeider, als Intra-Corporate Transferee, als onderzoeker met een gastovereenkomst, als stagiair of als Europees vrijwilliger? Dan kan je al voor een periode van 90 dagen werken van zodra je de bijlage 46 verkregen hebt. Je bent wel nog steeds verplicht om je aan te melden bij de gemeente.

In andere gevallen kan je volgens de bepalingen van het samenwerkingsakkoord tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de gewesten pas beginnen werken van zodra je in het bezit bent van de bijlage 49. 

Omwille van lange wachttijden voor een afspraak bij sommige gemeentes hanteert het Vlaams gewest echter een gedoogbeleid als je werkt met een bijlage 46 (of bijlage 47) in combinatie met een bewijs van afspraak bij de gemeente

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wenste niet te reageren op de vraag of zij ook een dergelijk gedoogbeleid hanteren.