Gezinsbijslag in meerdere landen?

Stel dat je zowel in België als in het buitenland gezinsbijslag kan krijgen: kan je dan in beide landen aanspraak maken op de gezinsbijslag? 

De algemene regel is dat je de Belgische gezinsbijslag niet volledig kan combineren met een buitenlandse gezinsbijslag. De Belgische gezinsbijslag wordt verminderd met het bedrag van de buitenlandse bijslag.

Binnen de Europese Unie zijn er regels die bepalen welk EU-land bevoegd is om gezinsbijslag te betalen. Gezinsbijslag ontvangen uit meerdere de lidstaten is toegestaan, maar: de lidstaat die volgens het EU-recht bevoegd is, kan de gezinsbijslag wel verminderen met de bijslag die je hebt ontvangen van het ander EU-land.