Aanpassen persoonsgegevens in de DABS

Wat als er een verschil is tussen de gegevens van je paspoort en de gegevens op je geboorteakte?

Je naam moet in principe genoteerd worden overeenkomstig jouw nationale recht. Als je paspoort daarvan een correcte weergave is, dan geldt die naam. Als het de akte is die de correcte weergave van de naam bevat, dan geldt die naam. 

Diakritische tekens kunnen worden aangepast als materiële vergissing door de ambtenaar van de burgerlijke stand. 

Zie ook: website ipropleiding.be: akte burgerlijke stand of paspoort volgen? 

Wat als het buitenlands document een foutieve vermelding bevat?

Voor dat probleem zijn er 4 mogelijke oplossingen: 

  1. Verbetering van de materiële vergissing door de ambtenaar van de burgerlijke stand (artikel 33-34 BW)
  2. Rechtstreeks wijzigen van een akte (artikel 31, §2, lid 1 BW)
  3. Verbetering van de akte door de rechter 
  4. Gedeeltelijke erkenning

Lees hier meer over die oplossingen