Toepasselijk recht echtscheiding

In het kort

Sinds 21 juni 2012 bepaalt de Rome III Verordening welk recht toepasselijk is op een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed. De verordening is voorlopig van toepassing in 16 lidstaten van de Europese Unie, waaronder België, en heeft een universeel karakter. Dat betekent dat het het recht kan aanwijzen van een niet-deelnemende staat of van een niet-EU-lidstaat.

De Rome III Verordening wordt toegepast in de volgende EU-lidstaten: 

BelgiëHongarijeLuxemburgRoemenië
BulgarijeItaliëMalta Slovenië
DuitslandLetlandOostenrijkGriekenland 
FrankrijkLitouwenPortugalSpanje

Toepassingsgebied van de verordening

De Rome III Verordening is alleen van toepassing op de ontbinding of versoepeling van de huwelijksband. Het vastgestelde recht moet worden toegepast op de gronden van de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed. De verordening is niet van toepassing op vragen in de context van de echtscheidingsprocedure of de scheiding van tafel en bed zoals bijvoorbeeld de geldigheid van het huwelijk, de gevolgen van een echtscheiding of onderhoudsverplichtingen. De verordening is niet van toepassing op de nietigverklaring van het huwelijk.

De verordening laat de toepassing van de Brussel IIbis Verordening onverlet.

Overgangsbepalingen

De verordening is van toepassing op gerechtelijke procedures ingeleid na 21 juni 2012, en op overeenkomsten die vanaf die datum op grond van de verordening worden gesloten.

Een rechtskeuzeovereenkomst die voor 21 juni 2012 is gesloten, heeft uitwerking als zij voldoet aan de voorwaarden voor materiële en formele geldigheid die in de artikelen 6 en 7 van de verordening worden vastgelegd.