Reisvoorwaarden

In het kort

Afhankelijk van de regio waarnaar je reist als Unieburger of derdelander met een verblijfsrecht, gelden andere reisvoorwaarden. Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen het Schengengebied, EU-lidstaten die geen deel uitmaken van het Schengengebied (enkel Ierland en Cyprus) en landen buiten de Europese Unie (derde landen). 

Vandaag bestaat het Schengen­gebied uit 29 landen: 25 EU-lidstaten (alle EU-lidstaten met uitzondering van Cyprus en Ierland) en de 4 leden van de Europese Vrijhandelsassociatie (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland). Lees meer.

Je bent Unieburger

Voorwaarden om naar een land binnen het Schengengebied te reizen

Binnen het Schengengebied zijn de grenscontroles afgeschaft. Als Unieburger kan je in principe maximum 3 maanden naar een andere Schengenlidstaat reizen zonder dat je een paspoort of identiteitskaart nodig hebt en zonder bijkomende formaliteiten. 

Een Schengenlidstaat kan wel eisen dat personen zich op hun grondgebied identificeren om andere redenen dan een grenscontrole. Het is dus wel sterk aan te raden steeds een geldig paspoort of identiteitskaart bij je te hebben. Bovendien mag een Schengenlidstaat, indien dat nodig is voor de openbare orde of de nationale veiligheid, gedurende een beperkte periode toch identiteitscontroles uitvoeren aan de binnengrenzen. Dat kan bijvoorbeeld als er grote sportevenementen plaatsvinden.

Voorwaarden om terug te keren 

Wat hierboven staat, geldt ook als je als Unieburger terugreist naar België vanuit één van die landen. 

In deze EU-landen zijn de Schengenregels niet van toepassing.

Voorwaarden om te reizen naar één van die landen 

Als Unieburger kan je gedurende een periode van maximum 3 maanden naar één van die landen reizen zonder bijkomende voorwaarden of formaliteiten. Je moet wel je identiteit en nationaliteit kunnen bewijzen. Je moet dus een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort bij je hebben. Kan je geen geldige identiteitskaart of een geldig paspoort voorleggen? Dan kan je alsnog het land inreizen als je je nationaliteit ondubbelzinnig aantoont met andere middelen, bijvoorbeeld je rijbewijs. 

Voorwaarden om terug te keren 

Wat hierboven staat, geldt ook als je als Unieburger terugreist naar België vanuit één van die landen. 

Voorwaarden om naar een derde land te reizen

Ga je als Unieburger naar een land buiten het Schengengebied of één van de hierboven vermelde landen? Dan heb je altijdeen geldig paspoort en, afhankelijk van je nationaliteit, een visum nodig. Ga tijdig na of je voor het land waar je naartoe wil reizen een visum nodig hebt. Sommige landen eisen bovendien dat je paspoort nog een bepaalde periode geldig is nadat je van plan bent het land te verlaten. 

Een paspoort vraag je aan bij de ambassade van je herkomstland, een visum bij de ambassade van het land waar je naartoe wil reizen. De adressen van de buitenlandse ambassades in België vind je op de website van FOD Buitenlandse Zaken

Kan je onmogelijk een paspoort verkrijgen? Dan kan je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een bijzonder reisdocument, zodat je toch kan reizen. 

Voorwaarden om terug te keren 

Om na je reis België of een andere Schengenlidstaat terug binnen te kunnen komen, moet je je identiteit en nationaliteit bewijzen. Je hebt daarvoor in principe een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart van je herkomstland nodig. Kan je geen geldige identiteitskaart of een geldig paspoort voorleggen? Dan kan je België toch terug binnenkomen als je je nationaliteit met andere middelen aantoont, bijvoorbeeld met je rijbewijs. 

Je bent derdelander

Vandaag bestaat het Schengen­gebied uit 29 landen: 25 EU-lidstaten (alle EU-lidstaten met uitzondering van Cyprus en Ierland) en de 4 leden van de Europese Vrijhandelsassociatie (IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland). Lees meer.

Voorwaarden om te reizen naar één van die landen 

Met een geldig paspoort en een geldige elektronische vreemdelingenkaart kan je visumvrij reizen  naar een Schengenlidstaat en er maximum 90 dagen binnen een tijdvak van 180 dagen verblijven. Heb je (nog) geen geldige elektronische vreemdelingenkaart? Dan heb je als derdelander een geldig paspoort met een geldig visum voor lang of kort verblijf nodig.

Kinderen onder 12 jaar moeten ook in het bezit zijn van een geldig paspoort en een geldige elektronische vreemdelingenkaart. Hun ouder(s) of voogd dienen dit aan te vragen bij de gemeente van de woonplaats van het kind. Is het verblijfsrecht in orde, dan zal de gemeente het kind een eigen elektronische vreemdelingenkaart geven.

Een paspoort vraag je aan bij de ambassade van je herkomstland, een visum bij de ambassade van het land waar je naartoe wil reizen. Op de website van de FOD Buitenlandse Zaken vind je de adressen van de buitenlandse ambassades in België.

Voorwaarden om terug te keren

Om na je reis België terug binnen te kunnen komen, moet je in het bezit zijn van een geldig paspoort en een geldige elektronische vreemdelingenkaart

Heb je (nog) geen geldige vreemdelingenkaart? Dan moet je in het bezit zijn van een geldig paspoort en een geldig visum (tenzij je vrijgesteld bent).

Voorwaarden om te reizen naar andere landen

Je hebt een geldig paspoort en een visum voor het land van bestemming nodig. Als je vrijgesteld bent van de visumplicht voor dat land, volstaat een geldig paspoort. 

Een paspoort vraag je aan bij de ambassade van je herkomstland, een visum bij de ambassade van het land waar je naartoe wil reizen. De adressen van de buitenlandse ambassades in België staan op de website van de FOD Buitenlandse Zaken

Voorwaarden om terug te keren 

Om daarna België, of een andere Schengenlidstaat, weer binnen te komen, moet je in het bezit zijn van een geldig paspoort en een geldige elektronische vreemdelingenkaart

Heb je (nog) geen geldige elektronische vreemdelingenkaart? Dan kan je België, of een andere Schengenlidstaat, alleen weer binnenkomen als je een geldig paspoort met een geldig visum (tenzij je vrijgesteld bent) of eenterugkeervisum hebt. Een attest van immatriculatie of een aankomstverklaring is niet voldoende om België terug binnen te komen. 

Opgelet!

Als vluchteling of subsidiair beschermde mag je niet terugreizen naar je land van herkomst. Aangezien vluchtelingen in geen geval contact kunnen nemen met hun nationale autoriteiten, kunnen zij een blauw vluchtelingenpaspoort bekomen bij de gemeente. Subsidiair beschermden kunnen in sommige welomlijnde gevallen een reisdocument voor vreemdelingen of rood paspoort bekomen. 
Meer informatie vind je op de pagina's 'Paspoort' en 'Veelgestelde vragen internationale bescherming'.