Internationale bevoegdheid erfopvolging

In het kort

Om te weten of de Belgische rechter bevoegd is voor een zaak over erfopvolging moet sinds 17 augustus 2015 gekeken worden naar de bevoegdheidsregels in de Europese Erfrechtverordening. De verordening geldt in alle EU-landen behalve Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk.

Wanneer is de Belgische rechter bevoegd?

Algemene regel 

De algemene bevoegdheidsregel in artikel 4 Erfrechtverordening bepaalt dat de rechterlijke instanties in België bevoegd zijn om uitspraak te doen over de hele erfopvolging, inclusief goederen in het buitenland, als de erflater op het moment van overlijden zijn gewone verblijfplaats in Belgiëhad. 

Rechtskeuze

Als je de Belgische nationaliteit hebt, kan je ervoor kiezen dathet Belgische recht van toepassing zal zijn op jouw erfenis. In dat geval kan je ook beslissen dat de Belgische rechterlijke instanties uitsluitend bevoegd zijn voor je erfopvolging (artikel 5 en 22 Erfrechtverordening).

Subsidiaire bevoegdheid 

Als de erflater zijn gewone verblijfplaats niet in België had op het moment van overlijden, is de Belgische rechter toch bevoegd als de goederen van de nalatenschap in België liggen en als de volgende voorwaarden vervuld zijn: 

  • De erflater had op het moment van overlijden de Belgische nationaliteit.
  • De vorige gewone verblijfplaats van de erflater was in België, en dat niet langer dan 5 jaar geleden op het moment van de instelling van de vordering (artikel 10, lid 1 Erfrechtverordening).

Forum necessitatis

Als er geen enkele andere lidstaat op grond van de verordening bevoegd is, kunnen de Belgische rechterlijke instanties bij wijze van uitzondering uitspraak doen over de erfopvolging. Let wel: dat kan alleen als er in een 3de staat waarmee de zaak nauw verbonden is, geen procedure kan worden gevoerd (artikel 11 Erfrechtverordening).

Meer info