Beleidswijziging parket Antwerpen - GwH: Analfabeten moeten uitzondering krijgen op talenkennisvereiste om Belg te worden

Ligo, de centra voor basiseducatie, kan attesteren dat een (ex-) cursist niet in staat is om schriftelijk het niveau A2 te halen. Zulk attest toont aan dat de persoon een “alfatraject” volgde, dus analfabeet is, en onmogelijk schriftelijk het niveau A2 kan behalen. Het bewijs van niveau A2 mondeling samen met dit attest is voor analfabeten voldoende bewijs van talenkennis bij een nationaliteitsaanvraag.

Niet alle parketten aanvaarden de attesten van Ligo als bewijs dat de betrokkene het schriftelijke niveau A2 onmogelijk kan behalen. Het parket van Antwerpen wijzigde zijn beleid in januari 2024. Het parket bevestigde ons dat ze het attest van Ligo dat stelt dat de betrokkene A2 schriftelijk niet kan behalen, wél aanvaarden. Ook de familierechtbank van Gent oordeelde op 23 november 2023 dat Ligo de deskundige is die kan adviseren dat de betrokkene al dan niet het niveau A2 schriftelijk kan behalen. De rechter vond dat voldoende was aangetoond dat de betrokkene, buiten zijn wil om, onmogelijk het schriftelijk niveau A2 kon behalen.