Vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek voor arbeidskaart

Een arbeidskaart krijg je normaal alleen na een arbeidsmarktonderzoek. 

Het arbeidsmarktonderzoek wijst uit of het mogelijk is om binnen een redelijke termijn een werknemer te vinden die geschikt is om de job, eventueel na het volgen van een opleiding, uit te oefenen. Voor het arbeidsmarktonderzoek kijkt men niet alleen naar de Belgische arbeidsmarkt, maar ook naar de Europese arbeidsmarkt.

Sommige vreemdelingen zijn vrijgesteld van de voorwaarde van arbeidsmarktonderzoek voor het bekomen van een arbeidskaart. Als je een vrijstelling hebt, is het dus makkelijker voor je om een arbeidskaart te krijgen.

Wie is vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek?

De volgende categorieën van werknemers zijn, onder bepaalde voorwaarden, vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek:

Gevolgen van de vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek

  • Als je bent vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek, moet je niet in het buitenland zijn wanneer de werkgever voor jou een arbeidskaart aanvraagt: het kan ook als je een wettig kort of lang verblijf in België hebt.
  • In het Brussels Hoofdstedelijk gewest valt de voorwaarde van het afsluiten van een modelovereenkomst weg.