Stijging gewaarborgd minimum maandinkomen – ondergrens voor arbeidsmigratie

In het kort

Op 1-4-2024 steeg het gewaarborgde gemiddeld maandelijks minimuminkomen (GMMI) naar 2.029,88 euro bruto. Voor categorieën arbeidsmigranten waarvoor geen specifieke loonvoorwaarde voorzien is, geldt het GMMI als algemene voorwaarde om een gecombineerde vergunning of arbeidskaart te verkrijgen.

Het gaat niet om een indexering, maar om een stijging van het basisbedrag in uitvoering van het afsprakenkader dat de sociale partners op 25 juni 2021 hebben afgesloten.

Dit is vastgelegd in CAO nr. 43/17 van 26 maart 2024 tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld maandinkomen in werking. Dit is een ondergrens: als er in een bepaalde sector andere barema’s gelden, zijn deze van toepassing.