Aanpassing minimumloon gecombineerde vergunning of arbeidskaart voor bepaalde categorieën vrijgesteld van arbeidsmarkonderzoek

Bepaalde categorieën van arbeidsmigranten zijn vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek voor een gecombineerde vergunning of een arbeidskaart, wanneer hun bruto jaarloon een bepaald minimumbedrag overschrijdt. Deze minimumbedragen worden jaarlijks aangepast, al verschilt de berekeningswijze per gewest:

 • In het Vlaams gewest wordt dit berekend aan de hand van het gemiddeld bruto maandinkomen, met uitzondering voor de lonen voor beroepssporters en schouwspelartiesten die jaarlijks op 1 januari geïndexeerd worden. Het gemiddeld bruto maandinkomen in België werd recent door Statbel berekend op 3.886 euro. De nieuwe bedragen zijn ook beschikbaar op de website van het Vlaams Gewest. Dit bedrag geldt dus als basis voor de berekening van de loonnormen in het Vlaams Gewest.
 • In het Brussels Hoofdstedelijk gewest wordt dit berekend en geïndexeerd aan de hand van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Deze indexering werd nog niet in het Belgisch staatsblad gepubliceerd. De nieuwe bedragen zijn wel al beschikbaar op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De bedragen voor 2024 zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door de indexering beduidend hoger dan die van 2023.

Vanaf 1 januari 2024 gelden nieuwe bedragen. Belangrijk is dat deze nieuwe lonen gelden voor elke aanvraag voor een gecombineerde vergunning of arbeidskaart waarbij de tewerkstelling start op of na 1 januari 2024, voor:

 • Hooggeschoolden
  • Vlaams gewest: in 2024 geldt een minimum bruto jaarloon van 46.632 euro, dat is 100% van het gemiddeld bruto jaarloon in België. In 2023 bedroeg dit nog 45.984 euro. Hooggeschoolden onder de 30 jaar en verpleegkundigen moeten slechts 80% van dit bedrag verdienen, dat is 37.305,60 euro.
  • Brussels Hoofdstedelijk gewest: in 2024 geldt een minimum bruto jaarloon van 50.310 euro. In 2023 bedroeg dit nog 47.174 euro.
 • Leidinggevenden:
  • Vlaams gewest: in 2024 geldt een minimum bruto jaarloon van 74.611 euro, dat is 160% van het gemiddeld bruto jaarloon in België. In 2023 bedroeg dit nog 73.574 euro.
  • Brussels Hoofdstedelijk gewest: in 2024 geldt een minimum bruto jaarloon van 83.936 euro. In 2023 bedroeg dit nog 78.704 euro.
 • Europese Blauwe Kaart:
  • Vlaams gewest: in 2024 geldt een minimum bruto jaarloon van 55.958 euro voor het bekomen van een Europese Blauwe Kaart. In 2023 bedroeg dit nog 55.181 euro.
  • Brussels Hoofdstedelijk gewest: in 2024 geldt een minimum bruto jaarloon van 65.053 euro voor het bekomen van een Europese Blauwe Kaart. In 2023 bedroeg dit nog 60.998 euro.
 • Beroepssporters:
  • Vlaams gewest: in 2024 geldt een minimum bruto jaarloon van 98.356 euro. In 2023 bedroeg dit bedrag nog 92.225 euro. Trainers zonder arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaar moeten slechts 50% van dit bedrag verdienen, dat is 49.178 euro.
  • Brussels Hoofdstedelijk gewest: beroepssporters moeten momenteel een minimum bruto jaarloon van 88.320 euro verdienen. Dit bedrag geldt voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2024 en wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 juli.
 • Schouwspelartiesten:
  • Vlaams gewest: in 2024 geldt een minimum bruto jaarloon van 41.197 euro. In 2023 bedroeg dit nog 38.629 euro.
  • Brussels Hoofdstedelijk gewest: in 2024 geldt een minimum bruto jaarloon van 41.969 euro. In 2023 bedroeg dit nog 39.353 euro.