Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht

Over het tijdschrift

Het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht is een juridisch-wetenschappelijk tijdschrift met voeling voor wat leeft in de (rechts)praktijk. Het verschijnt vier keer per jaar. 

Het tijdschrift geeft belangrijke en actuele evoluties in rechtspraak en wetgeving weer en publiceert rechtsleerartikelen over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht. Het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht (ISSN 0776-8605) heeft een hoogstaand wetenschappelijk niveau. In 2005 kreeg het de ranking B2 van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR). Het tijdschrift is niet alleen nuttig voor academici. Het is een bron van informatie voor iedereen die professioneel of vrijwillig werkt met of voor vreemdelingen.

Abonneren

Het tijdschrift wordt uitgegeven door uitgeverij Die Keure. 

Een jaarabonnement bestaat uit:

 • vier nummers van het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht op papier
 • content digitaal raadpleegbaar via www.tvreemd.be

Rubrieken

Het tijdschrift heeft de volgende rubrieken: Het Eerste Woord, Rechtsleer, Rechtspraak, Rechtspraakoverzicht, Wetgeving, Mededelingen en Het Laatste Woord.
 

 • Het Eerste Woord: editoriaal
 • Rechtsleer: bijdragen over:
  • vragen of problemen uit de praktijk
  • overzichten van rechtspraak
  • kritische beschouwingen over het vreemdelingenrecht in ruime zin
  • annotaties bij rechtspraak.
 • Rechtspraak: opmerkelijke, innoverende en interessante (Belgische) rechtspraak. 
 • Rechtspraakoverzicht: per kwartaal een selectie van rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Redactieleden en specialisten bespreken en duiden kort de belangrijkste arresten die in dat kwartaal verschenen zijn.
 • Wetgeving: per kwartaal een overzicht van belangrijke wetgeving die verscheen in het Belgisch Staatsblad en het Publicatieblad van de Europese Unie.
 • Mededelingen: een verzameling van interessante nieuwsberichten van het Agentschap Integratie en Inburgering, die een praktijkgericht overzicht bieden van recente evoluties en ontwikkelingen in het vreemdelingenrecht.
 • Het Laatste Woord: een interview met een interessante persoonlijkheid uit het ruime vreemdelingenrecht of internationaal familierecht.

Redactie

De redactie bestaat uit experten vreemdelingenrecht en internationaal familierecht uit verschillende domeinen in de sector: juristen, rechters, academici, ambtenaren, advocaten, … Het Agentschap Integratie en Inburgering verzorgt het redactiesecretariaat. Uitgeverij Die Keure geeft het uit.
 

Hoofdredacteur:

 • Dirk Vanheule, hoogleraar Universiteit Antwerpen – advocaat bij de balie te Gent

Redactiesecretaris:

 • Filipe Van Huylenbroeck, jurist bij Agentschap Integratie en Inburgering

Redactieleden:

 • Katrien Allyns, attaché Studiebureau bij het Commissariaat-Generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen
 • Petra Baeyens, juriste bij FIRM
 • François Bienfait, directeur ADDE
 • Steven Bouckaert, rechter in de arbeidsrechtbank Gent - plaatsvervangend docent Universiteit Antwerpen - docent Sociale Hogeschool Heverlee
 • Bob Brijs, advocaat bij de balie te Brussel
 • Sanne Crombecq, attaché juridische geschillen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • Geert Debersaques, onderwijsprofessor aan de VUB
 • Sarah Den Haese, juriste bij Agentschap Integratie en Inburgering
 • Luc Denys, advocaat bij de balie te Brussel
 • Joost Depotter, jurist Vluchtelingenwerk Vlaanderen
 • Ellen Desmet, docent Universiteit Gent
 • Koen Dewulf, directeur Myria
 • Benoit Dhondt, advocaat bij de balie te Antwerpen
 • Marie-Claire Foblets, gewoon hoogleraar Instituut voor vreemdelingenrecht KULeuven - directeur Max Planck Institute for Social Anthropology
 • Vinciane Hoefnagels, rechter bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • Meron Knikman, voorzitter Nederlandstalige vrouwenraad
 • Sarah Lambrecht, voorzitter Geschillenkamer Vlaams Mensenrechteninstituut
 • Luc Leboeuf, advocaat bij de balie te Waals-Brabant, gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen en post-doctoraal onderzoeker bij het Max Planck Institute
 • An Maes, rechter bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
 • Gunter Maes, hoofddocent UHasselt - docent onderwijsrecht KULeuven
 • Mieke Van de Putte, stafmedewerker directie personeel en organisatie Universiteit Gent
 • Jinkse Verhellen, docent Universiteit Gent
 • Herwig Verschueren, gewoon hoogleraar Universiteit Antwerpen
 • Hilde Van Vreckom, advocaat bij de balie te Brussel
 • Ruben Wissing, onderzoeker aan de Migration Law Research group, Universiteit Gent

Wetenschappelijk medewerkers:

 • Mathieu Beys, Jurist bij Myria en praktijkassistent aan de Université Libre de Bruxelles
 • Joyce De Coninck, onderzoekster aan het Ghent European Law Institute, Universiteit Gent 
 • Femke Gremmelprez, onderzoekster aan het Ghent European Law Institute, Universiteit Gent
 • Febe Inghelbrecht, onderzoekster aan het Ghent European Law Institute, Universiteit Gent

Draag bij aan het tijdschrift

We zijn altijd op zoek naar rechtspraak over vreemdelingenrecht en internationaal familierecht, bv. over verblijfsrecht, nationaliteit, werken, trouwen, sociale zekerheid, OCMW-steun, opvang, gezondheid, reizen en inburgering. Daarvoor doen we graag een beroep op jouw medewerking. 

Een artikel of noot voor het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht kan op vraag van de redactie of op eigen initiatief worden ingestuurd. Voorstellen van artikels en noten worden in de redactievergadering besproken en onderworpen aan een peer review proces. Meer info over de inhoudelijke en vormelijke vereisten en het reviewproces vind je in de auteursinstructies van het tijdschrift.

Ben je in het bezit van belangrijke vonnissen of arresten? Heb je een idee voor een rechtsleerbijdrage?