Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - 16/35/B - 7-03-2017

Samenvatting

Betrokkene kan de talenkennis eveneens bewijzen aan de hand van 5 jaar onafgebroken tewerkstelling in de zin van artikel 1, 5° ban het KB, hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige, hetzij in overheidsdienst.
 
Betrokkene werkte als zelfstandige voor een onafgebroken periode van 4.5 jaar. Voordien en nadien werkte hij als werknemer, met dien verstande dat korte onderbrekingen bestaan gezien de omschakeling van statuut.
 
Ondanks het feit dat een documentair systeem door de wetgever is ingevoerd, dient steeds de ratio legis voor ogen gehouden te worden.
 
Het bewijs aan de hand van 5 jaar onafgebroken tewerkstelling gaat ervan uit dat door deelname aan het economisch leven als zelfstandige of door het werken in een bedrijf of bij de overheid, de kandidaat-Belg een taalkundige integratie verwerft.
 
Wanneer onderbrekingen van die aard zijn aan deze taalkundige integratie te twijfelen, dienen deze uiteraard door te wegen en dienen andere bewijzen geleverd te worden.
 
Naar het oordeel van de rechtbank is dit in deze echter niet het geval, vermits het om beperkte onderbrekingen ging, louter te wijten aan het omschakelen van statuut. Dit heeft de taalkundige integratie niet teniet gedaan.