Rechtbank van eerste aanleg Brussel - 18/516/B - 25-06-2018