Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 56005/10 - 11-07-2013