Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 56028/10 - 14-11-2013