Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 50012/08 - 31-01-2012