Europees Hof voor de Rechten van de Mens - 54962/18 - 30-06-2020