Hof van beroep Brussel - 2007/AR/1452 - 26-01-2009