Hof van beroep Luik - 2014/AN/90 - 18-11-2014

Samenvatting

Als men de verschillende bepalingen van de Opvangwet, met name artikel 2, 10° (de opvangstructuur: de collectieve of individuele structuur waarin materiële hulp wordt verschaft aan de begunstigde van de opvang en die door het Agentschap of door een partner beheerd wordt) en artikel 60, tweede lid (Deze materiële hulp wordt toegekend binnen de opvangstructuren die door het Agentschap worden beheerd.) naast mekaar plaatst, dan kunnen de laatste woorden van artikel 60, tweede lid geen andere draagwijdte hebben dan dat ze verplichten om de materiële hulp aan minderjarigen en hun familie te voorzien in de opvangstructuren die alleen beheerd worden door Fedasil, met impliciete uitsluiting van diegenen die beheerd worden door de partners.