Dubbele nationaliteit in het IPR

Elke staat heeft het recht om zelf te bepalen wie zijn onderdanen zijn.

In België bepaalt het Wetboek van de Belgische Nationaliteit wie de Belgische nationaliteit kan verwerven en verliezen. Daardoor doen zich situaties voor waarin mensen twee of meer nationaliteiten hebben.

Bijvoorbeeld: De Belgische wet bepaalt dat een persoon die oorspronkelijk de Turkse nationaliteit heeft Belg is geworden. De Turkse wet bepaalt dat die persoon nog altijd Turk is.

Het wetboek IPR verwijst in veel gevallen naar het nationaal recht van een persoon. Als een persoon twee of meer nationaliteiten heeft, waaronder de Belgische, zal men in België rekening houden met de Belgische nationaliteit (artikel 3 wetboek IPR).

Als een persoon twee of meer vreemde nationaliteiten heeft, zal men in België voor de toepassing van de bepalingen van het Wetboek IPR rekening houden met de nationaliteit van het land waarmee de persoon de nauwste banden heeft. Voor deze beoordeling houdt men rekening met alle feitelijke omstandigheden, in het bijzonder met de gewone verblijfplaats van de persoon. 

Uitzondering als het gaat om iemands naam

In de artikelen 37 en 39 Wetboek IPR wordt een uitzondering voorzien op bovenstaande algemene regel. 

 • artikel 37 WIPR: naamsvaststelling in België.

  Indien de naam wordt vastgesteld in België, en de persoon bezit meerdere nationaliteiten, dan kan de persoon kiezen welke nationaliteit doorslaggevend is om het toepasselijke naamrecht te bepalen. In dit geval heeft de Belgische nationaliteit dus géén voorrang op een vreemde nationaliteit waarvan de Belg ook drager is. 

  Enkel indien er geen keuze wordt gemaakt, of de ouders komen niet overeen, valt men terug op artikel 3 WIPR.

  Lees meer over het toepasselijk recht bij naam

 • artikel 39 WIPR: erkenning van een buitenlandse naamsvaststelling of -verandering.

  Indien een persoon in het buitenland een naam(sverandering) heeft gekregen en deze in België ter erkenning voorlegt, kan deze erkend worden van zodra deze in overeenstemming is met:

  - het recht van één van zijn nationaliteiten

  - het recht van zijn gewone verblijfplaats (als de akte daar is opgesteld)

  Lees meer over de erkenning van buitenlandse naamsvaststellingen en/of -veranderingen

 

Meer info?

Artikel 3 Wetboek IPR

Arttn. 37-39 WIPR