Inburgering

Inburgering is, volgens het Inburgeringsdecreet, een begeleid traject naar integratie dat door de overheid georganiseerd wordt. 

Lees meer op onze webpagina's over inburgering