Aanbevelingen UNHCR voor bescherming Syrische vluchtelingen

Op 22 oktober 2013 publiceerde het UNHCR een nieuwe update van haar aanbevelingen voor bescherming van mensen die uit Syrië vluchten: “International Protection Considerations with regard to people fleeing the Syrian Arab Republic, Update II”.

Wanneer vluchtelingen die door het UNHCR onder hun mandaat in Syrië werden erkend, als gevolg van het conflict naar een ander land trekken (dat niet hun land van herkomst is), moet dat land in zijn asielprocedure belang hechten aan het feit dat ze door het UNHCR onder hun mandaat erkend werden.

Het UNHCR meent dat de meeste Syriërs die internationale bescherming zoeken naar alle waarschijnlijkheid aan de voorwaarden zullen voldoen van de vluchtelingendefinitie van de Conventie van Genève. Voor veel burgers zal de vervolgingsgrond verband houden met een directe of indirecte, reële of gepercipieerde associatie met een van de conflictpartijen. In uitzonderlijke omstandigheden waarin de criteria van de vluchtelingendefinitie van de Conventie van Genève niet vervuld zijn, moet er aandacht gegeven worden aan bredere vluchtelingencriteria, zoals bv. subsidiaire bescherming of bescherming tegen refoulement op basis van universele, regionale of nationale rechtsnormen.

Het UNHCR identificeert ook een aantal profielen die waarschijnlijk behoefte hebben aan internationale bescherming op basis van de Conventie van Genève.

Het UNHCR juicht het toe dat verschillende landen maatregelen nemen om gedwongen uitwijzingen van Syriërs op te schorten, met inbegrip van Syriërs wiens asielaanvraag afgewezen is. Dergelijke maatregelen moeten van kracht blijven tot nader order.

Tenslotte oordeelt het UNHCR dat het feit dat een Syrische asielzoeker naar Syrië terugkeert (bijv. om persoonlijke of familiale redenen, of omdat hij of zij geen bescherming kreeg) de asielzoeker niet mag verhinderen om opnieuw naar het betrokken gastland te gaan om er bescherming en bijstand te krijgen. Het UNHCR roept landen echter op om waakzaam te zijn voor tekens van recrutering en deelname aan vijandigheden door asielzoekers, die bewezen kunnen worden door terugkeer naar Syrië. Mensen die om deze redenen naar Syrië terugkeren, moeten als strijders geïdentificeerd worden.

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen