Aanpassing minimumloon gecombineerde vergunning of arbeidskaart voor hooggeschoolden, leidinggevenden, Europese Blauwe kaart, beroepssporters en schouwspelartiesten

Bepaalde categorieën van arbeidsmigranten zijn vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek voor een gecombineerde vergunning of een arbeidskaart, wanneer hun bruto jaarloon een bepaald minimumbedrag overschrijdt. Deze minimumbedragen worden jaarlijks aangepast, al verschilt de berekeningswijze per gewest:

 • In het Vlaams gewest wordt dit berekend aan de hand van het gemiddeld bruto maandinkomen, met uitzondering voor de lonen voor beroepssporters en schouwspelartiesten die jaarlijks op 1 januari geïndexeerd worden. Het gemiddeld bruto maandinkomen in België werd recent door Statbel berekend op 3.758 euro. Dit bedrag geldt dus als basis voor de berekening van de loonnormen in het Vlaams Gewest.
 • In het Brussels Hoofdstedelijk gewest wordt dit berekend en geïndexeerd aan de hand van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Deze indexering werd nog niet in het Belgisch staatsblad gepubliceerd, maar de nieuwe bedragen zijn wel al beschikbaar op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vanaf 1 januari 2022 gelden nieuwe bedragen, die aanzienlijk hoger zijn dan die van 2021. Belangrijk is dat deze nieuwe lonen gelden voor elke aanvraag voor een gecombineerde vergunning of arbeidskaart waarbij de tewerkstelling start op of na 1 januari 2022, voor:

 • Hooggeschoolden:
  • Vlaams gewest: in 2022 geldt een minimum bruto jaarloon van 45.096 euro, dat is 100% van het gemiddeld bruto jaarloon in België. In 2021 bedroeg dit nog 43.524 euro. Hooggeschoolden onder de 30 jaar en verpleegkundigen moeten slechts 80% van dit bedrag verdienen, dat is 36.076,80 euro.
  • Brussels Hoofdstedelijk gewest: in 2022 geldt een minimum bruto jaarloon van 44.097 euro. In 2021 bedroeg dit nog 43.395 euro.
 • Leidinggevenden:
  • Vlaams gewest: in 2022 geldt een minimum bruto jaarloon van 72.154 euro, dat is 160% van het gemiddeld bruto jaarloon in België. In 2021 bedroeg dit nog 69.638 euro.
  • Brussels Hoofdstedelijk gewest: in 2022 geldt een minimum bruto jaarloon van 73.570 euro. In 2021 bedroeg dit nog 72.399 euro.
 • Europese Blauwe Kaart:
  • Vlaams gewest: in 2022 geldt een minimum bruto jaarloon van 54.115 euro voor het bekomen van een Europese Blauwe Kaart. In 2021 bedroeg dit nog 52.229 euro.
  • Brussels Hoofdstedelijk gewest: in 2022 geldt een minimum bruto jaarloon van 57.019 euro voor het bekomen van een Europese Blauwe Kaart. In 2021 bedroeg dit nog 56.111 euro.
 • Beroepssporters:
  • Vlaams gewest: in 2022 geldt een minimum bruto jaarloon van 86.209 euro. In 2021 bedroeg dit bedrag nog 84.837 euro. Trainers zonder arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaar moeten slechts 50% van dit bedrag verdienen, dat is 43.104,5 euro.
  • Brussels Hoofdstedelijk gewest: beroepssporters moeten momenteel een minimum bruto jaarloon van 86.592 euro verdienen. Dit bedrag geldt voor de periode van 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 en wordt jaarlijks geïndexeerd op 1 juli.
 • Schouwspelartiesten:
  • Vlaams gewest: in 2022 geldt een minimum bruto jaarloon van 36.109 euro. In 2021 bedroeg dit nog 35.535 euro.
  • Brussels Hoofdstedelijk gewest: in 2022 geldt een minimum bruto jaarloon van 36.786 euro. In 2021 bedroeg dit nog 36.200 euro.