Advocaat kan gehoorverslag CGVS opvragen en opmerkingen overmaken

Sinds juli 2015 kunnen advocaten van een asielzoeker het verslag van het gehoor bij het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) opvragen en eventuele opmerkingen overmaken.

Dit werd bevestigd door het CGVS op de contactvergadering van het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen van 20 oktober 2015.

De advocaat kan zijn verzoek richten tot de Dienst Advocaten van het CGVS. Hierop staan geen termijnen, maar het CGVS raadt advocaten aan dit zo snel mogelijk te doen, aangezien het niet wacht op opmerkingen van de advocaat voordat er een beslissing wordt genomen.

Het CGVS voerde deze nieuwe praktijk in ter omzetting van artikel 17 lid 3 van de Procedurerichtlijn.

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Meer info

Helpdesk van CGVS voor advocaten, vertrouwenspersonen, UNHCR en BCHV (Dienst Advocaten):