Afgewezen asielzoekersgezin met kinderen moet verder opgevangen worden ook zonder vraag aan OCMW

De arbeidsrechtbank van Brussel veroordeelt Fedasil tot verdere opvang van een gezin afgewezen asielzoekers met minderjarige kinderen. Fedasil moet het gezin verder in de opvang voor asielzoekers houden tot er een plaats is in de opvang voor gezinnen in onwettig verblijf. Aangezien de behoeftigheid vast staat omdat de familie in de opvang van Fedasil verbleef, moet de familie hiervoor zelfs geen aparte vraag stellen aan het OCMW.

Een gezin in onwettig verblijf heeft wel recht op opvang onder het KB 2004

Fedasil weigerde de verlenging om medische redenen van een Pakistaans gezin afgewezen asielzoekers met minderjarige kinderen. Ook de arbeidsrechter in beroep volgde die stelling. Maar hij heropende wel de debatten omdat de opvang van gezinnen in onwettig verblijf nog niet ter sprake was gebracht. Artikel 57§2, 2° van de OCMW-wet van 8 juli 1976, artikel 6 en 60 van de Opvangwet van 12 januari 2007, en het KB van 24 juni 2004 voorzien opvang in een collectief centrum van Fedasil voor families met kinderen in onwettig verblijf. Om deze opvang te krijgen, moet je een aanvraag doen bij het OCMW, die daarna de behoeftigheid onderzoekt.

De familie eiste na de heropening van de debatten dat Fedasil hen deze opvang zou aanbieden en in afwachting daarvan hen verder zou opvangen in de bestaande opvangplaats. Fedasil stelde echter dat de familie eerst een aanvraag moet doen bij het OCMW en dat het OCMW eerst een behoefteanalyse moet doen.

Arbeidsrechter veroordeelt Fedasil tot verdere opvang zonder aanvraag bij het OCMW

De arbeidsrechter oordeelt het volgende:

  • De arbeidsrechter vindt niet dat de familie haar recht op opvang verloren heeft omdat ze geen vraag gesteld heeft aan het OCMW.
  • De behoeftigheid staat al vast, omdat het gezin momenteel in de opvang voor asielzoekers van Fedasil verblijft. Fedasil is uiteindelijk ook degene die de opvang voor gezinnen in onwettig verblijf voorziet. Het is dus niet nodig dat het OCMW eerst nog een behoefteanalyse doet.
  • De eis is dus terecht: Fedasil wordt veroordeeld om het gezin verder op te vangen in de bestaande plaats, tot ze een nieuwe plaats onder KB 2004 krijgen. Ze moeten hiervoor geen aparte aanvraag doen bij het OCMW.
  • Fedasil moet bij de keuze van de opvangplaats de noden van het gezin en het hoger belang van de kinderen respecteren. Maar de familie toonde volgens de arbeidsrechter niet aan dat de bestaande opvangplaats de enige opvang is die aan die voorwaarden voldoet. Fedasil mag dus ook een andere plaats toewijzen.
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen