Bepaalde NBMV tijdelijk toegewezen aan volwassenplaats in collectieve opvang

Op 9 november 2015 bracht Fedasil een nieuwe instructie uit over de toewijzing aan een volwassenplaats in de opvang van:

 • niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) ouder dan 17 jaar en
 • NBMV met leeftijdstwijfel

De instructie is van kracht sinds 10 november 2015. Het is een tijdelijke maatregel, die genomen werd om het opvangnetwerk te ontlasten.

De opvang van NBMV gebeurt in principe:

 • eerst in een observatie- en oriëntatiecentrum (OOC)
 • daarna in specifieke vleugels voor minderjarigen in de opvangcentra of in specifieke lokale opvanginitiatieven voor minderjarigen

Bepaalde NBMV worden voortaan na opvang in het OOC, toegewezen aan een volwassenplaats in een collectief opvangcentrum.

Doelgroep

Het gaat enkel om bepaalde categorieën NBMV, namelijk NBMV:

 • van wie Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) of de Dienst Voogdij van de FOD Justitie twijfelt aan hun leeftijd
 • die al een leeftijdstest hebben ondergaan en van wie de resultaten door de Dienst Voogdij nog niet werden meegedeeld
 • van minstens 17 jaar oud, die over voldoende autonomie beschikken (maturiteit, basisnoden kenbaar maken, contact met volwassenen, begrip van de basisrichtlijnen van het opvangcentrum)

De toewijzing geldt niet voor NBMV die intensief begeleid worden omdat ze een gevaar zijn voor zichzelf. Bijvoorbeeld door verminking, psychologische aandoeningen, enzovoorts.

Toewijzing

Het observatie- en oriëntatiecentrum waar de NBMV verblijft, dient na evaluatie van de jongere een aanvraag tot toewijzing in bij Dispatching. In geval van leeftijdstwijfel bij DVZ kan Dispatching een NBMV zelf toewijzen aan een volwassenplaats.

Volwassenplaatsen voor NBMV

Een NBMV kan worden toegewezen aan:

 • een volwassenplaats zonder specifieke begeleiding of
 • een volwassenplaats “+17jaar” met specifieke begeleiding

De specifieke begeleiding bestaat uit dezelfde begeleiding als de volwassen bewoners en bovendien:

 • inschrijving op school
 • zakgeld
 • aanvraag toewijzing voogd
 • aanvraag tot permissie in samenspraak met de voogd
 • gesprekken met de referent-sociaal werker