Bestaansmiddelen voor verblijfsstatuut als niet-EU student in 2014-2015

Personen die geen EU-onderdaan zijn en in België een verblijfsrecht vragen om hoger onderwijs te volgen, moeten tijdens het academiejaar 2014-2015 over een maandelijks bedrag van 614 euro kunnen beschikken. Vorig jaar gold een bedrag van 611 euro.

Dat bedrag kan je aantonen door:

  • bewijs van eigen middelen,
  • bewijs van een studiebeurs,
  • een tenlasteneming.