Betaling registratierecht nationaliteitsaanvraag kan nu ook via myminfin.be

Om een nationaliteitsverklaring of een naturalisatieverzoek in te dienen moet een registratierecht van 150 euro betaald worden vóór het indienen van de aanvraag.

Sinds 23 december 2020 kan dat registratierecht niet meer alleen bij het kantoor Rechtszekerheid betaald worden, maar ook online, via www.myminfin.be. Dat is het online platform van de FOD Financiën.

Je meldt je aan op myminfin.be en gaat naar het tabblad ‘Mijn betalingen’. Daar kan je online de betaling van 150 euro doen. Binnen 24 uur na de betaling, vind je in de rubriek ‘Mijn documenten’ het betalingsbewijs in pdf-formaat.