'Caricole' gelijkgesteld met plaats bedoeld in art. 74/5, §1 Vw

Om als vreemdeling toegang te krijgen tot het Belgisch grondgebied, moet je bepaalde identiteits- en verblijfsdocumenten kunnen voorleggen (Art. 2 Vw.). Welke documenten je nodig hebt hangt af van je nationaliteit, de duur en het doel van je verblijf in België. Meer info over welke documenten je nodig hebt, vind je hier

Beschik je niet over de juiste documenten om België binnen te komen, dan kan je de toegang tot het Belgisch grondgebied worden geweigerd (Art. 3 Vw.). De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) of de grenscontrole kan een beslissing tot terugdrijving nemen. 

In afwachting van de machtiging dat je het Belgisch grondgebied mag betreden of van de beslissing tot terugdrijving kan je worden vastgehouden wanneer je niet over de vereiste reisdocumenten beschikt. Vasthouding is ook mogelijk wanneer je aan de grens een verzoek om internationale bescherming indient. (Art. 74/5, §1 Vw.). De plaats waar de vreemdeling mag worden vastgehouden, wordt bepaald bij Koninklijk Besluit (Art. 74/5, §2 Vw.)

Een Koninklijk Besluit van 6 februari 2024 bepaalt dat het gebouw 'Caricole', Tervuursesteenweg 302, 1820 Steenokkerzeel, wordt gelijkgesteld met een plaats zoals bedoeld in artikel 74/5, § 1 Verblijfswet. Vanaf 7 maart 2024 kunnen in Caricole zowel mannen als vrouwen worden vastgehouden die:

  • niet over een (geldig) reisdocument beschikken bij binnenkomst, personen van wie het reisdoel niet duidelijk is of die niet over toereikende bestaansmiddelen beschikken en/of die in het Schengeninformatieysteem (SIS) gesignaleerd staan (art. 74/5, §1, 1° Vw.)
  • niet over een (geldig) reisdocument beschikken bij binnenkomst en een verzoek om internationale bescherming hebben ingediend aan de grens ((art. 74/5, §1, 2° Vw.).

Sinds de inwerkingtreding van het KB van 6 februari 2024 is Caricole niet langer een een plaats als bedoeld in artikel 74/8, § 2 Vw., zijnde een plaats waar o.a. mensen in onwettig verblijf en afgewezen verzoekers om internationale bescherming kunnen worden vastgehouden. Zie hier voor meer informatie over detentie voorafgaand aan gedwongen terugkeer.