Dringende medische hulp ook voor wie geen medisch visum vraagt

Volgens een recent vonnis van de arbeidsrechtbank van Hasselt kan het eventueel niet aanvragen van een (medisch) visum type C geen invloed hebben op het recht op dringende medische hulp. Het recht op dringende medische hulp geldt als ondergrens en is minimaal gewaarborgd voor iedereen die onwettig in België verblijft.

De Arbeidsrechtbank gaat hiermee in tegen het informatiedocument van de POD Maatschappelijke Integratie ‘medische bewijsstukken voor de betaling van medische kosten’.

Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) wijst erop dat er geen wettelijke basis is om bijkomende voorwaarden op te leggen aan het recht op dringende medische hulp. OCMW’s moeten hun beslissing motiveren als ze een tussenkomst in medische kosten weigeren. Een verwijzing naar het Informatiedocument van de POD MI volstaat niet om voorwaarden toe te voegen aan de OCMW-wet. De VVSG wil dit graag opnieuw aankaarten bij de POD MI en roept daarom op om praktijkinformatie te signaleren (M-Weter nr. 1/2014).