Dringende medische hulp ook voor wie geen medisch visum vraagt

De arbeidsrechtbank van Brussel bevestigt in een vonnis van 15 juni 2016 dat een OCMW geen dringende medische hulp kan weigeren aan een persoon die om medische redenen naar België gekomen is zonder een visum type C om medische redenen. Deze weigeringsreden heeft volgens de arbeidsrechtbank geen juridische basis. Dit is een bevestiging van eerdere rechtspraak dat geen bijkomende voorwaarden mogen opgelegd worden aan het recht op dringende medische hulp.

De weigeringsreden van het OCMW lijkt afgeleid te zijn van het informatiedocument ‘medische bewijsstukken voor de betaling van medische kosten’ van de POD Maatschappelijk Integratie (POD MI). De POD MI legt daarin voorwaarden op voor de terugbetaling van de medische kosten aan het OCMW, die ook betrekking hebben op het al dan niet aanvragen van een visum type C om medische redenen. Het is onduidelijk op welke regelgeving de POD MI zich baseert om de terugbetaling te koppelen aan deze voorwaarde. Bovendien kan de al dan niet terugbetaling door de Staat aan het OCMW geen reden zijn voor het OCMW om een tussenkomst te weigeren.