Fedasil betaalt psychologische consultaties terug volgens nieuwe vaste tarieven

De Opvangwet bepaalt dat de begunstigde van materiële opvang de noodzakelijke psychologische begeleiding moet krijgen. Fedasil beschrijft in een nota van 1 september 2014 hoe ze deze bepaling uitvoert.

Als de behandelende arts bepaalt dat er nood is aan een consult bij een psycholoog, dan betaalt Fedasil de kosten van dit consult terug.

Fedasil hanteert daarvoor voortaan de volgende homogene tarieven:

  • standaard consult: maximum 50 euro per 45-60 minuten
  • gespecialiseerd consult: maximum 60 euro per uur
  • groepsconsult: maximum 90 euro per uur

De nota van Fedasil geeft ook meer details over het aantal gesprekken, de kosten van administratie, tolken en transport.

Fedasil betaalt dit enkel terug voor de asielzoekers en begunstigden voor wie Fedasil bevoegd is voor de (terug)betaling van medische kosten. Deze (terug)betaling betreft de bewoners van de collectieve opvangstructuren (van Fedasil, Rode Kruis of Croix Rouge) en van de opvangplaatsen van NGO's die partner zijn van Fedasil, maar ook de asielzoekers met een code 207 ‘no show’.

Voor wie in een LOI verblijft, komt Fedasil niet tussen in de (terug)betaling van medische kosten. De POD MI neemt de medische kosten voor deze groep asielzoekers ten laste. Dat betekent dat voor de asielzoekers die in een LOI verblijven de kosten van een consult bij de psycholoog ten laste blijven van de OCMW’s die een LOI beheren. De POD MI kan die kosten niet terugbetalen omdat er momenteel geen RIZIV-nomenclatuurnummer bestaat voor psychologische consultaties.

Opmerking van Kruispunt M-I: dit illustreert een oude vraag naar harmonisering van het pakket medische zorg dat ten laste genomen wordt voor alle begunstigden van de opvang, ongeacht door wie ze worden opgevangen.

Het verschil in tenlasteneming van medische kosten voor de asielzoekers die in een LOI verblijven en de andere, bestaat ook voor andere medische zaken; bijvoorbeeld pijnstillers, brillen voor kinderen... Deze en andere medische zorgen zonder nomenclatuurnummer of medicatie categorie D zijn opgenomen in de RIZIV plus-lijst van het Koninklijk besluit van 9 april 2007. Deze extra zorgen worden verzekerd aan de begunstigden van de opvang omdat ze tot het dagelijks leven behoren; dit ongeacht hun opvangstructuur. Ook voor deze zorg of medicatie komt de POD MI niet steeds tussen. Omgekeerd sluit ditzelfde Koninklijk Besluit een aantal medische prestaties met een RIZIV nomenclatuurnummer uit die de POD MI nu wel terugbetaalt, zoals esthetische ingrepen, infertiliteitsonderzoek, vruchtbaarheidsbehandeling, … omdat deze manifest niet noodzakelijk zijn voor begunstigden van de opvang.

De nota van Fedasil verwijst ook naar een lijst van instanties met projectsubsidies via Fedasil of het EVF (Europees vluchtelingenfonds) waarmee zij gespecialiseerde psychologische consulten of therapeutische activiteiten ten aanzien van asielzoekers organiseren. Die instanties moeten voor de asielzoekers die Fedasil of een andere opvanginstantie doorstuurt steeds nagaan of ze de consultatie in een bestaande projectsubsidie kunnen inschrijven. Als dat zo is, kan Fedasil of het betrokken LOI of andere opvanginstantie de betrokkene doorverwijzen naar deze instellingen die de consult kosteloos aanbieden.