Fedasil veroordeeld voor niet-gemotiveerde weigeringen tot verlenging van opvang

Verschillende arbeidsrechtbanken hebben Fedasil de afgelopen maand veroordeeld voor niet-gemotiveerde weigeringen tot verlenging van de opvang. De verlengingen waren aangevraagd om medische redenen. Er zijn vonnissen van de arbeidsrechtbanken van onder meer Gent, afdeling Aalst, en Antwerpen.

Het gaat om afgewezen asielzoekers die de opvang moesten verlaten, maar die omwille van medische redenen een verlenging van die opvang vroegen. Fedasil weigerde deze aanvragen telkens omdat er volgens het advies van hun arts geen medische indicaties waren voor verlenging. De adviezen van de arts werden echter niet bij de beslissingen gevoegd. De termijn om de opvang toch nog te verlaten was telkens drie werkdagen.

Het ging telkens om procedures die:

  • op eenzijdig verzoekschrift zijn gevoerd en
  • leidden tot voorlopige veroordelingen om aan de advocaat toe te laten een procedure ten gronde te voeren, en dus op tegenspraak.

De verschillende arbeidsrechtbanken waren van mening dat de beslissingen van Fedasil onvoldoende gemotiveerd en onderbouwd zijn. In verschillende van de zaken was de beslissing van Fedasil ook in tegenspraak met eerdere positieve beslissingen die ze genomen hadden in hetzelfde dossier, zonder dat de medische situatie veranderd was.

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen