FOD BUZA actualiseert omzendbrief over bijzondere identiteitskaarten van personeel diplomatieke zendingen

Op 1 juli 2016 heeft de FOD Buitenlandse Zaken de circulaire nota over de administratieve procedure voor de accreditatie van het diplomatiek en het administratief en technisch personeel van de diplomatieke zendingen in België en hun familieleden bijgewerkt. De nota vervangt de circulaire nota van 10 juni 2012.

Er zijn actualiseringen op de volgende punten:

  • Gestolen of verloren identiteitskaarten (nr.1.16)

In geval van verlies of diefstal van een diplomatieke of speciale identiteitskaart en na aangifte daarvan aan de politie, zal de directie Protocol een duplicaat uitreiken tegen kostprijs (in overeenstemming met artikel 14 van het K.B. van 30-10-1991 betreffende documenten voor het verblijf in België van bepaalde vreemdelingen). Praktisch gezien is dat een nieuwe identiteitskaart met dezelfde geldigheidsdatum.

  • Vermeldingen op de speciale identiteitskaarten (nr.2.8)

De diplomatieke graad wordt niet meer geïllustreerd op de keerzijde van de kaart, met uitzondering van het “Hoofd van de zending” (Ambassadeur, Permanent Vertegenwoordiger, Hoofd van de zending).

  • Verlenging van de speciale identiteitskaart (nr. 2.9)

De diplomatieke identiteitskaarten «type D» voor diplomatieke ambtenaren of de speciale identiteitskaarten voor het administratief en technisch personeel «type P», worden de eerste maal afgegeven voor een geldigheidstermijn van 5 jaar. Na het verstrijken van deze periode wordt de kaart voor 3 jaar verlengd, daarna op jaarbasis. Voorheen was dit 5, 3 en 3 jaar.

  • Kennisgeving van de beëindiging van de functie (nr.3.1)

De Directie Protocol moet ten laatste op de dag van de beëindiging van de functie van een diplomaat of van het administratief of technisch personeel worden geïnformeerd.

  • Teruggave van de diplomatieke en speciale identiteitskaarten (nr.3.1)

Gelet op artikel 12 van het hogergenoemd KB van 30-10-1991 moet de titularis de diplomatieke en speciale identiteitskaart onmiddellijk teruggeven vanaf het moment dat hij de voorwaarden om hiervan te kunnen genieten niet meer vervult. Van de niet terugbezorgde identiteitskaarten zal aangifte gedaan worden bij de politieautoriteiten van het Schengengebied.