Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2014

De Vlaamse regering heeft het Gelijkekansen- en diversiteitsplan 2014 goedgekeurd. De dienst Emancipatiezaken evalueert daarin de diversiteit en gelijke kansen bij de Vlaamse overheid als organisatie. En ze doet de initiatieven voor 2014 uit de doeken.

  • De dienst stelt volgend jaar onder meer nieuwe streefcijfers en geactualiseerde definities van de kansengroepen voor.
  • Er komt ook een nieuw netwerk voor medewerkers met een migratieachtergrond.

Download het plan 2014