Instructie Fedasil open terugkeerplaatsen: enkele medische elementen

Wie is om medische redenen vrijgesteld van transfer naar een terugkeerplaats? Wie kan er naartoe?

In haar instructie van 23 september 2013 breidt Fedasil de doelgroep uit die wordt toegewezen aan een open terugkeerplaats. De instructie wijzigt ook de termijn die de bewoner van een opvangstructuur heeft om naar de terugkeerplaats te gaan.

In welke situaties moeten deze bewoners naar een open terugkeerplaats?

  • Wanneer de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) hun vluchtelingenstatus of subsidiaire bescherming weigert
  • Wanneer het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) hun asielaanvraag niet in overweging neemt omdat ze uit een veilig land komen.

Om medische en andere redenen kunnen ze vrijgesteld worden van die transfer. Hierover lees je meer in de instructie van Fedasil.

De rechtspraak gaat verder dan deze instructie. Die stelt ernstig zieke bewoners ook bij een hangende 9ter of 9bis vrij van transfer naar een terugkeercentrum. De rechter baseert zich op artikel 6, §5 van de Terugkeerrichtlijn dat bepaalt dat men niemand kan laten terugkeren als er nog een aanvraag tot verblijfsvergunning hangende is.

Fedasil geeft geen vrijstelling van transfer om die reden; het staat ook niet opgenomen in hun instructie.

Zodra de vrijstelling van toewijzing van de terugkeerplaats niet meer van toepassing is, kan men een aanvraag tot vrijwillige toewijzing aan een terugkeerplaats indienen.

Lees meer over de vrijstelling van transfer naar terugkeerplaats om medische redenen

Lees meer over de toewijzing aan een terugkeerplaats om medische redenen

Bekijk de rechtspraak in de databank rechtspraak op deze website (zoektermen ‘opvangcentrum, ziekte’)