Internationale migraties en migranten in Vlaanderen

De nieuwe studie van de Studiedienst van de Vlaamse Regering 'Internationale migraties en migranten in Vlaanderen' brengt recente internationale migratietrends en de aanwezigheid van vreemdelingen, immigranten en personen van vreemde herkomst in kaart.

De studie bestaat uit drie grote delen:

  • Het eerste deel beschrijft de recente internationale migratiestromen van en naar Vlaanderen en de andere Belgische regio's. Je vindt ook een beschrijving van de aanwezige 'migrantenbevolking' naar verschillende kenmerken (geografische herkomst, leeftijd, geslacht, verblijfsduur, al of geen toegekend Belgisch staatsburgerschap).
  • Het tweede deel omvat vier focusbijdragen die de kijk op het migratiegebeuren verdiepen. Met onder andere een hoofdstuk over inburgering in Vlaanderen en Brussel.
  • Het derde deel tenslotte verruimt de blik op het migratiegebeuren vanuit een internationale context.

Lees meer