Jaarverslag 2020: ook in coronatijden kan je op ons rekenen

Hoe zorgden we ervoor dat je op ons kan blijven rekenen, ook in coronatijden? Die vraag staat centraal in ons jaarverslag 2020. Klanten en medewerkers delen hun ervaringen over een jaar van grote uitdagingen en creatieve oplossingen - ook voor de toekomst.

  • We konden snel overschakelen naar een digitaal aanbod: de MO-lessen gingen online en de trajectbegeleiding verliep grotendeels vanop afstand. We lieten de inburgeraars niet in de steek.

  • We ontwikkelden een nieuw aanbod rond videotolken. Het voordeel is dat de tolk vanop afstand kan tolken én ook lichaamstaal kan zien.

Het werken in coronatijden vergde heel wat creativiteit en flexibiliteit. We leerden er veel van en deden inspiratie op. Niet alleen voor de momentopname maar ook voor de toekomst. Zo ontdekten de deelnemers aan VriendENtaal dat al wandelend Nederlands oefenen ook een goed idee is.