Leefloon verhoogd sinds 1 juli 2021

Sinds 1 juli 2021 gelden hogere leefloonbedragen ingevolge het wettelijk mechanisme voor de welvaartsaanpassing.

Het maandelijks leefloon bedraagt vanaf 1 juli 2021:

 • 669,58 euro voor een samenwonende persoon
 • 1.004,37 euro voor een alleenstaande persoon
 • 1.357,36 euro voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste

De verhoging van het leefloon heeft onder meer gevolgen voor het recht op gezinshereniging:

 • Soms is het voor gezinshereniging een voorwaarde dat men 'stabiele en toereikende bestaansmiddelen' heeft. Een inkomen van 120% van het leefloon voor een persoon met gezin ten laste volstaat hiervoor. Dat is nu dus 1.628,83 euro.

Op de website www.vreemdelingenrecht.be is dit bedrag al aangepast op alle betrokken webpagina's over gezinshereniging. Op sommige andere websites staan nog de oude bedragen. Toch zullen de nieuwe bedragen al worden toegepast.

Overzicht te bewijzen bedragen voor gezinshereniging met voorwaarde van 'stabiele en toereikende bestaansmiddelen':

 • vanaf 1-7-2021: 1.628,83 euro
 • vanaf 1-1-2021: 1.596,89 euro
 • vanaf 1-3-2020: 1.555,09 euro
 • vanaf 1-1-2020: 1.524,61 euro
 • vanaf 1-9-2018: 1.505,78 euro
 • vanaf 1-7-2018: 1.476,32 euro
 • vanaf 1-9-2017: 1.428,32 euro
 • vanaf 1-7-2017: 1.415,58 euro
 • vanaf 1-6-2016: 1.387,83 euro
 • vanaf 1-4-2016: 1.360,62 euro
 • vanaf 1-9-2015: 1.333,94 euro