Legalisatie van Syrische en Irakese documenten

Sinds het najaar 2014 is er een nieuwe procedure voor de legalisatie van Syrische en Irakese documenten van toepassing. Voorheen gaf de dienst Legalisaties van de FOD Buitenlandse Zaken negatieve attesten af voor documenten uit deze landen. Met zo’n attest kon je bewijzen dat het onmogelijk was om je Syrische of Irakese document te laten legaliseren. Het was dan de verantwoordelijkheid van de overheid aan wie het document werd voorgelegd, om de geldigheid ervan te beoordelen.

Nu kunnen Irakese documenten in vier stappen worden gelegaliseerd:

  1. Legalisatie van het origineel document door het Irakese Ministerie van Buitenlandse Zaken
  2. Legalisatie door de Irakese ambassade in Amman
  3. Legalisatie door het Jordaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken in Amman
  4. Legalisatie door de Belgische ambassade in Amman

Syrische document worden eveneens in vier stappen gelegaliseerd. Sinds 25 februari 2016 gebeuren de laatste drie stappen van het legalisatieproces in Beiroet, en niet meer in Amman:

1. Legalisatie door het Syrische Ministerie van Buitenlandse Zaken

2. Legalisatie door de Syrische ambassade in Beiroet

3. Legalisatie door het Libanese Ministerie van Buitenlandse Zaken in Beiroet

4. Legalisatie door de Belgische ambassade in Beiroet

Je bent niet verplicht om fysiek aanwezig te zijn op de ambassade om je document te laten legaliseren. Wel waarschuwen de betrokken consulaire diensten dat de postdiensten in de betrokken landen niet behoorlijk werken en dat de kans op verlies van de documenten groot is. De consulaire dienst raadt aan familieleden, vrienden of kennissen in te schakelen om het document te laten legaliseren als je niet zelf naar Jordanië of Libanon kan gaan. Een andere mogelijkheid is om privékoerier diensten in te schakelen. Het is dan belangrijk dat de kostprijs van de legalisatie (20 €) vooraf betaald wordt.