Nieuw attest dringende medische hulp voor ziekenhuizen

Vanaf 1 april 2015 zijn zorgverstrekkers in ziekenhuizen verplicht om een nieuw modelattest van de POD Maatschappelijke Integratie te gebruiken bij dringende medische hulp voor een vreemdeling zonder wettig verblijf. Dat staat in een omzendbrief "Project MediPrima - dringende medische hulp" van 23 maart 2015 aan de ziekenhuizen.

Voor zorgen verstrekt buiten ziekenhuizen is het modelattest niet verplicht maar wel aanbevolen.