Nieuwe Fedasil-instructie over samenwerking met VDAB inzake tewerkstelling asielzoekers

In een persbericht van juli 2016 kondigden Fedasil en VDAB een samenwerkingsakkoord aan met betrekking tot de integratie van asielzoekers door middel van tewerkstelling. Een nieuwe instructie van Fedasil van 6 februari 2017 operationaliseert dit akkoord.

De instructie trad in werking op 20 februari 2017 voor de collectieve opvangstructuren en op 27 maart 2017 voor de individuele opvangstructuren.

Doel en inhoud

De instructie van Fedasil heeft als doel om alle bewoners in Nederlandstalige opvangcentra te informeren over de toegang tot de arbeidsmarkt, en de opvangstructuren de nodige middelen en informatie te bezorgen om hen te helpen bij de begeleiding en toeleiding naar VDAB. De doelgroep bestaat uit:

  • Asielzoekers met een arbeidskaart C: VDAB begeleidt enkel asielzoekers die effectief een arbeidskaart C verkregen.
  • Bewoners die een verblijfstitel verkregen: dit kan de vluchtelingenstatus, de subsidiaire beschermingsstatus of een ander statuut zijn.

De instructie stelt de rollen en taken van de opvangstructuren, VDAB én de bewoners zelf vast. De belangrijkste taken kunnen worden samengevat als volgt:

  • De VDAB geeft ondersteuning bij het oriënteren naar de arbeidsmarkt, het volgen van beroepsopleidingen en het voorbereiden van een CV of sollicitatie.
  • De opvangstructuur verbindt zich ertoe zowel werkgevers als potentiële werknemers door te verbinden naar de VDAB, hen hierbij de nodige informatie te bezorgen en hen te wijzen op risico’s en plichten.
  • De bewoner moet de opvangstructuur informeren in geval van bezoldigd werk of vrijwilligerswerk en met betrekking tot eventuele opleidingen die hij volgt.

De bijlages bij de instructie bevatten:

  • een informatiefiche van Fedasil over de tewerkstelling van asielzoekers;
  • de infofolder “Werken in Vlaanderen?” van VDAB, met informatie in het Nederlands, Engels, Frans, Arabisch, Pashto, Dari en Koerdisch;
  • een afsprakenkaartje dat aan de bewoners kan worden bezorgd.

Uit de instructie blijkt ten slotte dat Fedasil ook de intentie heeft om gelijkaardige samenwerkingsakkoorden te sluiten met FOREM en ACTIRIS.