Nieuwe richtlijnen UNHCR over Irak

UNHCR heeft op 27 oktober 2014 een nieuw standpunt bekend gemaakt over terugkeer naar Irak. De vorige richtlijnen dateren van 2012.

Het Hoog Commissariaat van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen (UNHCR) labelt het conflict in Irak als een intern gewapend conflict waarbij de betrokken partijen zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen. Irak wordt geteisterd door geweld tussen de Iraakse Veiligheidskrachten (ISF) en Koerdische strijders (Peshmerga) aan de ene kant en de Islamistische Staat van Irak (ISIS) en gewapende groeperingen aan de andere. De Iraakse overheid heeft de controle verloren over bepaalde delen van het grondgebied ten voordele van ISIS, meer bepaald in Al-Anbar, Ninewa, Salah Al-Din, Kirkuk en Diyala.

Het UNHCR neemt de volgende standpunten in:

  • UNHCR roept op om personen afkomstig uit Irak niet gedwongen terug te sturen, totdat de veiligheids- en mensenrechtensituatie tastbaar is verbeterd.
  • Ook zouden de meeste Irakezen in aanmerking komen voor bescherming.
  • UNHCR vindt het om humanitaire redenen niet opportuun om het intern vluchtalternatief toe te passen. Alle delen van het land zijn aangetast. De huidige crisis bracht een gote massa ontheemden op gang, voornamelijk in de Koerdische Regio.
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen