Nieuwe tarieven elektronische identiteitskaarten vanaf 1 januari 2020

De FOD Binnenlandse Zaken maakte nieuwe tarieven bekend voor de elektronische identiteitskaarten vanaf 1 januari 2020. Dankzij onderhandelingen met de kaartproducent werden de tarieven aangepast en worden de spoedprocedures vereenvoudigd.

De spoedprocedure dag+2 met levering in de gemeente wordt afgeschaft vanaf 1 januari 2020. De prijzen voor de spoedprocedure dag+1 met levering zowel in de gemeente als gecentraliseerd zijn aangepast (de gecentraliseerde levering kost meer dan de spoedprocedure via de gemeente).

Verder wordt het tarief voor de biometrische kaarten en verblijfstitels voor vreemde onderdanen van derde landen goedkoper. Het gereduceerd tarief voor de Kids-ID in spoed wordt niet langer aangeboden. Voor een Kids-ID in spoed kan een goedkoper tarief worden toegepast.

Alle aanpassingen en het volledige overzicht vind je op de website van Instellingen en Bevolking.

Nieuwsbericht van Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten Burgerlijke Stand vzw (Vlavabbs)