OCMW-steun bij verlengd uitwijzingsbevel om medische overmacht

De POD Maatschappelijke Integratie (POD MI) verduidelijkt in twee nieuwe FAQ’s op zijn website het recht op financiële steun van vreemdelingen die geen gevolg kunnen geven aan hun bevel om het grondgebied (BGV) te verlaten wegens medische overmacht. De POD MI komt hiermee gedeeltelijk terug op een praktijkwijziging van eerder dit jaar.

De POD MI zegt nu:

  • Een vreemdeling aan wie een uitvoerbaar BGV is betekend en die van de Dienst Vreemdelingenzaken een verlenging van het BGV heeft gekregen op grond van zwangerschap, geboorte of medische redenen, kan aanspraak maken op financiële steun gedurende de termijn van de verlenging van het BGV.
  • De POD MI betaalt de kosten van de financiële steun die wordt toegekend gedurende de termijn van de verlenging van het BGV terug aan het OCMW. De POD MI doet dit binnen de grenzen vastgelegd door het Ministerieel Besluit van 30 januari 1995, en voor zover een voorafgaand sociaal onderzoek het bestaan en de omvang van de nood aan steun vaststelt.
  • De POD MI betaalt de kosten van de financiële steun ook terug in nog een tweede situatie: als het OCMW veroordeeld werd tot steunverlening door de arbeidsrechter op grond van (medische) overmacht (ook als er geen verlenging van het BGV wegens zwangerschap, geboorte of medische redenen werd toegekend).

De praktijk bij een verlenging van BGV om andere redenen dan zwangerschap, geboorte of medische redenen, is nog niet helemaal duidelijk. In een nieuwsbericht van 1 september 2014 schetsen we het algemene kader dat daarvoor zou moeten gelden.