Omgevingsanalyse 2013: focus op lokale besturen

Het Kruispunt onderzocht in 2013 hoe het integratiebeleid vorm krijgt bij lokale besturen. Het onderzoeksrapport brengt in kaart welke noden leven bij lokale besturen.

Op basis daarvan formuleren we aanbevelingen voor de brede integratie- en inburgeringssector. We stellen vast dat we het niet langer kunnen hebben over één doelgroep, maar dat er intussen veel doelgroepen bestaan. Onder meer daardoor groeit de nood aan vorming en aan advies op maat. De sector zal ook blijvend werk moeten maken van degelijk onderzoek.

Download de 'Geactualiseerde Omgevingsanalyse 2013: Focus op lokale besturen